Przyspieszenie rewolucji kulturowej po 1989 roku

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, s. Michaela Pawlik, dr Aldona Ciborowska.

Czy jesteśmy świadkami gwałtowanego przyspieszenia rewolucji kulturowej? Co się zmieniło w naszym otoczeniu w ostatnich kilkudziesięciu latach? Dokąd zmierza Kościół i świat? O obliczach rewolucji mówią szanowni goście.