Przywileje monopolistyczne – interwencjonizm

Przywileje monopolistyczne czyli wykorzystywanie prawa, w celu zdobycia silnej pozycji na rynku kosztem innych podmiotów oraz konsumentów. Historia o związku sektora prywatnego z państwem. Nauka ekonomii w prosty i przystępny sposób!