Przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej

Międzynarodowy Kongres w WSKSiM – pomoc Polaków w ratowaniu Żydów. Wypowiedzi i wykłady

Wystąpienie o. Tadeusza Rydzyka

Wystąpienie Wojciecha Kolarskiego

Wystąpienie min. Beaty Kempy

Wystąpienie min. Jana Dziedziczaka

Wystąpienie Michała Sobelmana

Wykład dr. Jarosława Szarka

Wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego

Wystąpienie ks. prof. Pawła Rytel-Andrianika

Wystąpienie Chavy Nissimov

Wystąpienie dr. Mateusza Szpytmy

Wystąpienie ks. Grzegorza Pawłowskiego

Wystąpienie dr. Adama Sandauera

Wystąpienie prof. Grzegorza Berendta

Wystąpienie o. Tadeusza Rydzyka

Wystąpienie o. Zdzisława Klafki

Podobne