Prof. Włodzimierz Marciniak z Instytutu Studiów Politycznych PAN o mechanizmach władzy w Rosji