Radio Maryja – Radio inne niż wszystkie

O Radiu Maryja mówili: Wojciech Cejrowski, prof. Kazimierz Gierżod, Grzegorz Górny, Marek Jaromski, Wiesław Komasa, Jan Kotlarz, Maciej Koper, Michał Kulenty, Halina Łabonarska, Jerzy Łukaszewicz, Joanna Najfeld, Paweł Paliwoda, Cezary Pazura, Jan Pospieszalski, Ryszard Preryt, Piotr Semka, prof. Marek Szary, dr Paweł Ukielski, Bronisław Wildstein, prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Rafał Ziemkiewicz, Paweł Zuchniewicz