Rafał Otoka-Frąckiewicz i Krzysztof, polonus z Kanady