Raport z Żelaznej Góry – mroczna wizja przyszłości

Już w latach ’60 XX wieku grupa czołowych amerykańskich intelektualistów zebrała się by w bunkrze przeciwatomowym pod górą Iron Mountain w stanie Nowy Jork przewidzieć zagrożenia płynące z „trwałego pokoju” na świecie.


Rozważali oni różne scenariusze: wojny, niszczycielskiego zanieczyszczenia środowiska, a nawet kolonizację ziemi przez przybyszy z innych planet. Ciężko w tym kontekście uwierzyć w to, że nie brali oni pod uwagę w swoich rozważaniach scenariuszy związanych ze światową plagą choroby. Czy obecna sytuacja w jakiej przyszło nam żyć była przewidziana już ponad pół wieku temu?
Dr Stanisław Krajski

Podobne

Ostatnio poruszane tematy