Realnie o faktach nieznanych

Grzegorz Braun mówi m.in. o patriotyzmie, Polsce. Porusza również zagadnienie faszyzmu i komunizmu.

https://www.youtube.com/watch?v=v9pR_bzAVzI

Podobne