Reasumpcja czyli zawracanie

Kto w ogóle wie, co to takiego, ta „reasumpcja”?


Sztuka marketingu politycznego polega na wyborze tzw. topics, czyli takich spraw, które są szczególnie istotne dla wyborców i w których można coś u nich ugrać. Opozycja anty-Pis w Polsce mogłaby pisać podręczniki, jak robić dokładnie odwrotnie.
Rafał Ziemkiewicz