Rozmowa prof. Piotra Jaroszyńskiego z O. prof. M. A. Krąpcem o cnotach kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości, męstwie i umiarkowaniu