Refleksje w Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony 2012

Jasna Góra

Wypowiadali się: ks. abp Wacław Depo, o. Sebastian Matecki, ks. abp Józef Michalik, ks. Wacław Izbicki, ks. Tadeusz Szlachta, Janusz Byliński, Gabriel Janowski, ks. Kazimierz Kaczor, Andrzej Kaczorowski, Józef Gutkowski, ks. bp Edward Białogłowski, Piotr Korwin-Kochanowski, Danuta Prus-Głowacka, Janusz Wojciechowski, Michał Grabianka