Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?


W dyskusji udział wzięli: pani Ewa Siemaszko, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz p. dr Leon Popek (Wydział Kresowy IPN). Spotkanie poprowadził Michał Wołłejko.