Czy Polsce należy się zadośćuczynienie za okres wojny?