Wykład wygłoszony podczas Sympozjum Rewolucja Genderowa w WSKSiM w Toruniu