Rodzaje interwencji oraz skutki wprowadzenia prohibicji, czyli jednej z form interwencji autystycznej