„Rodzina 500+”: to program Polek i Polaków

Mapa drogowa programu

Beata Szydło

Polacy dali nam mandat zaufania, abyśmy rozwiązywali ich problemy