Westerplatte Młodych – po co poświęcasz czas dla Pana Boga?