Roman Dmowski miał duże zasługi dla niepodległości i przetrwania Polski

Stanisław Michalkiewicz wypowiada się na temat Traktatu wersalskiego z okazji 101. rocznicy jego podpisania (28 czerwca 1919 roku).


Mówi o miłym dla Polski akcencie, Romanie Dmowskim, Ignacym Paderewskim, reparacjach wojennych, ówczesnej sytuacji politycznej w Europie i politycznym kontekście. Przy tej okazji mówi także o książce Romana Dmowskiego „Polityka polska i odbudowanie państwa”.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy