Specjalna, rządowa broszura, wydana na okoliczność ewentualnego wybuchu wojny, jest – niestety – niedoskonała. Ma braki, choć – co należy przyznać – zawiera także istotne informacje.


Dr Stanisław Krajski