Ryszard Legutko: Panowie, przyznajcie się, że jesteście z faktami na bakier, taka jest prawda. (…) chcecie przejąć kompetencje, które państwu nie przysługują i przez fakty dokonane móc działać w ten sposób, powiedziałbym, nie do końca legalny w przyszłości.