Wojciech Sumliński na spotkaniu Rot Niepodległości