Stanisław Michalkiewicz nie tylko o delegacji rządowej udającej się do Izraela po nowy tekst nowelizacji ustawy o IPN, także o zbliżającym się chluście pomyj ze strony żydowskich organizacji Przemysłu Holokaustu z okazji zbliżającej się 50. rocznicy „wydarzeń marcowych”, o zamachu rządu izraelskiego na świątynie chrześcijańskie w Izraelu, o tradycji psychologicznej obróbki kontynuowanej przez Światowy Kongres Żydów, o bucie prezydenta Ukrainy Poroszenki, o biskupach prowadzących „dialog z judaizmem” i co z niego wynika dla tożsamości ich wiary, o agentach wywiadu wojskowego wśród działaczy byłej „opozycji demokratycznej” w Polsce i o tym co zawsze powtarza redaktor Targalski…