Rzad Tuska nie jest w stanie zapewnić Polakom bezpieczeństwa bez „bratniej pomocy”

Konferencja na temat projektu ustawy

Anna Fotyga – wystąpienie z dnia 8 stycznia 2014 r.


Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podobne

Ostatnio poruszane tematy