Media III RP, manipulacja medialna, nierzetelne dziennikarstwo