Stanisław Michalkiewicz z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet o wpływie gwałtów na kariery kobiet, także o skoku napięcia w związku wyborem przewodniczącego Rady Europejskiej, o wkładaniu sztaby w szczeki paszczy Franza Timmermansa, o swoim zapoznaniu sposobu traktowania kobiet w środowiskach żydowskich i o postulacie dla kobiet, by budziły się z pierwszym spojrzeniem na maksymę nad łóżkiem „Szanuj szefa swego, możesz mieć gorszego!”…