Inscenizacja z Powstania Warszawskiego. Sceny odgrywa Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”.