Dobromir Sośnierz o głosowaniu Sejmu ws. Funduszu Odbudowy