Za ciężką pracę na froncie demokratyzacji dostaje się ciężkie pieniądze.

http://www.youtube.com/watch?v=wu3kBYRHNCo

Kopacz o nagrodach dla prezydium