Seksmateriały promowane przez MEN cytowane w Sejmie

Marszałek Sejmu Ewę Kopacz oburzyło, kiedy w sejmie, w obecności młodzieży, cytowano fragmenty publikacji wspieranej przez MEN

MEN uczy, jak się brandzlować – Kopacz oburzona