Założenia polityki zagranicznej w/g dr. Żurawskiego vel Grajewskiego