Niewinny incydent w Krakowie

http://www.youtube.com/watch?v=1vnbofVFkx4