Jak niszczono polskie ziemiaństwo? Jak zamieniono PSL na ZSL? Jak podmieniono elity Solidarności?

http://www.youtube.com/watch?v=HwMvE05vibY

Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska przybliżyła procesy podmieniania elit Rzeczypospolitej w czasach PRL.
Czwarta część panelu dyskusyjnego „Skąd elity III RP?” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej.
Warszawa, 10 marca 2012r.