Skala zjawiska przemocy wobec kobiet w UE

Jaka jest faktyczna skala zjawiska przemocy wobec kobiet w Unii Europejskiej i czy należy ratyfikować Konwencję Rady Europy?

Podobne