Skwer Anny Walentynowicz we Wrocławiu – relacja

Z inicjatywy dolnośląskiej Solidarności we Wrocławiu skwerowi u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Sienkiewicza nadano imię Anny Walentynowicz.