Dotyka ona każdego człowieka, jest tematem, który wciąż do nas powraca. Z różnych przyczyn. Śmierć. Wiele jest jej w mediach, mniej w rozmowach między nami. Boimy się jej. A każdego z nas ona czeka. Co uczyniono z „estetyką śmierci”? Dokąd zajdziemy zastępując eschatologię nędzną i wulgarną popkulturą.

Tomasz Żak
PCh24.pl