Socjaliści są za głupi, by zdawać sobie…

0

Stanisław Michalkiewicz o tym, czym jest etyka chrześcijańska.


A także o pomyśle stworzenia cyklu filmów, w których prezentowałby i omawiałby książki, które posiada w swojej bibliotece lub które go ukształtowały, o wrażeniach, które wywołuje piosenka Ewy Demarczyk „Tomaszów”, o tym, czym jest „lichwiarska międzynarodówka”, o tym, co monarchista powinien myśleć na temat „liberum veto”, o tym jakie postawy Polacy powinni naśladować w działaniu innych narodów, o tym, czy diaboliczny charakter pentagramu i innych symboli został nadany dopiero przez lewicę, o tym, czy troska o Cywilizację Łacińską musi wiązać się z definitywną negacją okresu przedchrześcijańskiego, o tym, co myśli na temat Polskiego Kodeksu Honorowego nazywanego inaczej Kodeksem Boziewicza, o tym, co sądzi na temat eugeniki, o tym, czy Łacinnikowi wypada doprowadzać do zemsty wobec swoich nieprzyjaciół, czy może powinien On zawsze stosować zasadę przebaczania bliźnim