Spacer antysemitników w Paryżu, a na Śląsku wyżerka razwiedki…

Stanisław Michalkiewicz nie tylko o rozstrzelaniu dwunastu redaktorów plugawego pisma „Charlie Hebdo”, także o przyczynach likwidacji kolejnych państwowych firm, tym razem górniczych oraz o przetargu politycznym w PSL

Podobne