Spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem w Pałacyku Domu Kombatanta w Warszawie

2.09.2015 – Stanisław Michalkiewicz podczas tego spotkania omawiał bieżące sprawy polityczne, międzynarodowe i krajowe

Podobne