Spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego

0

Za każdy kamień Twój, Stolico…


• Pani Daniela Ogińska ps. „Pszczoła”
Strzelec, sanitariuszka, 7 Pułk Piechoty Legionów „Garłuch”;
• Pan Jakub Nowakowski ps. „Tomek”
Starszy strzelec, w okresie okupacji Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej – Brygada Dywersyjna „Broda 53” – batalion „Zośka” – 1. kompania „Maciek” – I pluton; w okresie Powstania Warszawskiego II Obwód „Żywiciel” (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – zgrupowanie „Żniwiarz” – pluton 226;
• Pani Jadwiga Łukasik
Córka powstańca warszawskiego, kaprala Kedywu Armii Krajowej, ocalała z Rzezi Woli.