Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka oraz członków Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego.