Ks. bp Edward Frankowski, Stanisław Krupka, (przewodniczący zarządu regionu ziemi sandomierskiej NSZZ „Solidarność” 1980-1989) – Polski Punkt Widzenia