Stan obronności Rzeczpospolitej (siły zbrojne, model armii, systemy dowodzenia)

0

Analiza stanu bezpieczeństwa państwa polskiego w kontekście bieżących wydarzeń w kraju i na świecie. Rozmowa z prof. Romualdem Szeremietiewem na temat stanu obronności Rzeczpospolitej, uwzględniając siły zbrojne, model armii oraz systemy dowodzenia.