Stan wyjątkowy odwleka widmo przyspieszonych wyborów parlamentarnych!

Jakiekolwiek wybory mogą się odbyć dopiero 90 dni po zakończeniu stanu wyjątkowego, a ten może potrwać nawet do 150 dni.


Wyjątkiem są wybory do organów samorządu terytorialnego na terenie, który nie był objęty stanem nadzwyczajnym. Stan wyjątkowy w dobie utraty bezwzględnej większości sejmowej stanowi świetne zabezpieczenie przed przyspieszonymi wyborami na jesieni tego roku. W tej sytuacji wybory parlamentarne mogłyby się odbyć najwcześniej w marcu 2022 r.
Pan Nikt