Stanisław Michalkiewicz o masonerii

Fragment wykładu Stanisława Michalkiewicza podczas‏ spotkania w siedzibie Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ, USA, dnia 15 paździenika 2011r.

Przepraszamy za słabą jakość dźwięku