Stanisław Michalkiewicz o spiskowej teorii dziejów

Wykład „Teoria spiskowa”.

Stanisław Michalkiewicz opowiada o propozycji korupcyjnej Lwa Rywina, rozpadzie struktur PZPR, karierze politycznej gen. Milewskiego, rozkradaniu majątku państwowego przez spółki nomenklaturowe, kierunkach przygotowań do transformacji systemowej, selekcji kadrowej w strukturach podziemnych, arkanach rozmów Jacka Kuronia z płk Janem Lesiakiem, nurcie niepodległościowym i „lewicy laickiej”, ideach rozmów Okrągłego Stołu, obcej agenturze w strukturach państwa, fundamentach ustrojowych III RP, okolicznościach śmierci Barbary Blidy, likwidacji „szarej strefy”, kosztach obsługi długu publicznego, kulisach zabójstwa gen. Papały, europejskim nakazie aresztowania Edwarda Mazura oraz konsekwencjach systemu ekonomicznego kapitalizmu kompradorskiego.

Pytania do wykładu o istocie teorii spiskowej

Michalkiewicz opowiada o zaprzaństwie Giertycha, katastrofie Tu-154, zaangażowaniu politycznym katolików świeckich, Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości i bezpieczniackich przygotowaniach do podmianki, skutkach zastosowania procedur konwencji chicagowskiej, podstawie prawnej publikacji aneksu do raportu WSI, konsolidacji prawicy i kryteriach prawicowości, infiltracji środowisk niepodległościowych przez bezpiekę, kreowaniu ideologicznych fundamentów antytotalitarnego oporu, ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, atrybutach państwowości Unii Europejskiej, esencji nacjonalizmu i suwerenności politycznej, zasadzie przekazania i lojalnej współpracy, skutkach gospodarczego kryzysu, spółce Inwestycje Polskie, demokracji fasadowej i funkcjonowaniu komercyjnej telewizji, koniu trojańskim w ruchu narodowym, polskich mediach głównego nurtu, żydowskiej gazecie dla Polaków, realizacji roszczeń majątkowych wobec Polski, sytuacji na Białorusi, zasadzie proporcjonalności, oligarchizacji sceny politycznej, zewnętrznych znamionach władzy, potrzebie zdiagnozowania problemów kraju, fenomenie rządów Orbana, zarzucie antysemityzmu oraz skutkach wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych.

Podobne