Stanisław Michalkiewicz o stalinowskim potworze – Julii Brystigerowej, zwanej krwawą Luną

0

O jednej z ponurych postaci okresu stalinowskiego w Polsce – wysokiej rangi funkcjonariuszce ministerstwa bezpieczeństwa publicznego.

Krwawa Luna była znana z wyjątkowego sadyzmu, pastwiła się nad przesłuchiwanymi mężczyznami, którym m.in. przytrzaskiwała genitalia w szufladzie. Jej więźniowie do dziś, jeśli żyją, wspominają te brutalne przesłuchania ze zgrozą.
Mieszkała na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, gdzie do dziś funkcjonuje kino Luna, które zawdzięcza jej swoją nazwę.