Stanisław Michalkiewicz o Unii Europejskiej, marksizmie i innych sprawach

Unia Europejska – dziwny twór. Konflikty wewnątrzunijne. Wspólna europejska armia. Ideologia europejska istnieje i jest niebezpieczna, destrukcyjna. Stanisław Michalkiewicz mówi o Unii Europejskiej, że jest destrukcyjna.

https://www.youtube.com/watch?v=Qaueto8uVYs

Według Stanisława Michalkiewicza pomysł transferowania w Europie kapitału ludzkiego, towarów był dobrym pomysłem. Niestety na tym pomyśle rozpoczęła się realizacja eksperymentu politycznego. Działalność tego eksperymentu zaczyna niwelować pozytywne aspekty tego poprzedniego eksperymentu o ekonomicznej, gospodarczej współpracy krajów europejskich ze wspólnym rynkiem. Stanisław Michalkiewicz uważa, że Unia Europejska jest eksperymentem ideologicznym. Chodzi o narzucenie przez Unię narodom europejskim na poziomie ponadnarodowym ideologii, która byłaby odrzucona na poziomie narodowym. Są analogie takiego pomysłu, systemu do marksizmu.