Starożytna liturgia rzymska i współczesny kryzys wiary

Konferencja wygłoszona przez abp. Guido Pozzo, Sekretarza Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, w Licheniu podczas warsztatów liturgicznych Ars Celebrandi


PCh24.pl

Podobne