STOP ACTA – WYGRALIŚMY!

Decyzja Parlamentu Europejskiego przywraca wiarę w społeczeństwo obywatelskie.

Za odrzuceniem ACTA głosowało 478 europosłów, 39 było za przyjęciem, 165 wstrzymało się od głosu. Ta zmiana oznacza, że obywatele mogą wpływać na politykę Unii Europejskiej w sprawach dla nich naprawdę ważnych.

Podobne