Stanisław Michalkiewicz o prawdopodobnym scenariuszu kolejnego przesilenia politycznego w Polsce